– Vestlandet må få nytt helikopter til sykehusene

Luftambulansene på Vestlandet brukes ofte til å transportere pasienter mellom sykehusene. Det kan gjøre at luftambulansen er opptatt når ulykken skjer.

Luftambulansen

VIL HA NYTT: I dag har Vestlandet tre luftambulanser, som ofte brukes til å frakte pasienter. Nå kreves det at regionen får et eget helikopter til å fly pasienter.

Foto: Henrik Sundgård

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er bekymret for beredskapen og mener Vestlandet må få et nytt helikopter i tillegg til dagens farkoster.

Både stiftelsen bak luftambulansene og akuttavdelingen på Haukeland universitetssykehus vil nå ha et eget pasienthelikopter til sykehusene i vest.

Brukes luftambulansen til transport

I dag finnes det tre luftambulanser på Vestlandet, som i hovedsak skal dekke Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Men både luftambulansene og de to redningshelikoptrene stasjonert i Sola brukes i dag ofte til å frakte pasienter mellom sykehusene i Helse Vest.

Det kan gjøre at luftambulansene er opptatt med pasienttransport når noe skjer, frykter Steinar Sellevold i stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Steinar Sellevold

BEKYMRET:: Steinar Sellevold i stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK
Leder ved akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland Universitetssykehus, Guttorm Brattebø

ENIG: Behovet for pasienttransport vil bare bli større i fremtiden, mener AMK-sjef Guttorm Brattebø.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Vi ser en klar tendens til at helikoptrene, slik de står i dag, til tider blir brukt for mye til sekundærtransport. Det kan i noen sammenhenger gå ut over primærtransporten, sier Sellevold.

  • Si din mening om kommentarfeltet nederst i saken.

Vil ha nytt fly til sykehusene

Han er regionsjef i stiftelsen, som er en ideell organisasjon med nesten 800.000 medlemmene. Norsk Luftambulanse og dens medlemmer er med å støtte driften av luftambulanser i Norge.

Stiftelsen mener det er stort behov for et nytt helikopter, som skal få hovedansvaret for å overføre pasienter mellom sykehusene på Vestlandet. Et nytt slikt helikopter vil dedikeres kun til sykehusene og pasienttransport – og dermed fristille luftambulansen til flere akuttoppdrag.

– Nye pasientgrupper, som hjerneslag og hjerteinfarktpasienter, trenger raskt behandling. Det er bare sykehusene i Stavanger og Bergen som kan ta disse pasientene. Med dagens sykehusstruktur er det et behov for transporthelikopter, som vi mener må komme raskt på banen, sier Sellevold.

– Behovet vil bli større

Han får støtte av Guttorm Brattebø, som leder akuttmedisinsk seksjon i Helse Bergen, ett av fire helseforetak i Helse Vest.

Brattebø ser for seg at et nytt transporthelikopter stasjoneres i Bergen, men at det dekker alle tre fylkene i vest.

– Det er mye virksomhet knyttet til olje og gass og havbruk på Vestlandet, noe som gjør at vi kanskje får en sterkere befolkningsvekst i fremtiden. Da får vi også et økende behov for helsetjenester og sentralisering av disse, sier han.

Les videre under bildet.

Landingsplass for helikopter

KAN HAVNE HER: Luftambulansen lander på den nye landingsplassen for helikopter på Haukeland universitetssykehus. AMK i Bergen vil stasjonere et transporthelikopter her.

Foto: Kaia Johnsen Viki / NRK

Et nytt helikopter vil koste rundt 30 millioner kroner årlig.

Helse Vest ser ikke behovet ennå

Men Helse Vest mener i utgangspunktet det er nok med dagens fem helikoptre i luftambulanse og redningstjenesten.

– Om det meldes behov, må vi undersøke om kapasiteten må utvides, men per i dag ser det ut til at vi klarer å dekke det vi skal, sier kommunikasjonsdirektør Bente Aae i Helse Vest.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse frykter for pasientene.

– I verste fall vil det medføre at pasienter som trenger hjelp, ikke får det, sier Sterinar Sellevold.

Hva mener du om saken? Si din mening i kommentarfeltet.