NRK Meny

Vil ha nytt kreftsenter til Bergen

Knut Arild Hareide (Krf) mener Norge bør bygge to moderne strålebehandlingsanlegg, ett i Bergen og ett i Oslo. Det skriver BT. Sist uke ble helseministeren rådet til å gå for to anlegg. Hareide mener det er gode faglige grunner til det. Om regjeringen skal bygge ett eller to anlegg avgjøres i statsbudsjettet.

Siste video

Hjemmesykepleien i Bergen bytter nøkler med elektronisk lås.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.