Vil ha meir film frå Vestlandet

Venstre vil krevje at regjeringa opprettar ei insentivordning for film som sikrar at dei største produksjonane vel Noreg og Vestlandet som innspelingsstad. – Vi vil at alle filmprosjekt som tilfredsstiller regelverket, automatisk skal få støtte, seier initiativtakar Terje Brevik til BT. Fleire har kritisert dagens ordning for å vere for svak, og no vil Breivik ha ei 25 prosents refusjonsordning utan kronetak, søknadsfristar og uforutsigbare vedtak.