Vil frakte fregatt på lekter

Forsvaret opplyser at utstyr er på vei for å frakte fregatten fra ulykkesstedet ved Stureterminalen til Haakonsvern orlogsstasjon.