Vestlandsrevyen direkte

Rusavhengige krever bompenger fra fotgjengere, og brann i boligblokk i Bergen sentrum.