Velta tre ved Rådalskrysset

I Flyplassvegen, ca. 100 meter frå Rådalskrysset, har eit tre velta over vegen. Treet dekkjer det eine køyrefeltet, men kjem brått på ifølgje tipsar. Vegtrafikksentralen har folk veg for å rydde opp.

Tre i Flyplassvegen i Bergen
Foto: 03030-tipser