Vedtok byggestart for fylkeshuset

Fylkestinget har vedteke byggestart for det nye fylkeshuset som skal byggjast i Bergen sentrum. Det nye bygget vil koste 910 millionar kroner, og rivinga av det noverande fylkeshuset startar over nyttår. Berre Rødt stemte mot.

Nytt fylkesbygg i Bergen
Foto: LAB entreprenør