Utenlandsk Nav-støtte til nordmenn

Nesten to tredeler av de 6,8 milliardene Nav sendte ut av landet i fjor, gikk til nordmenn. Utenlandske statsborgere i utlandet mottok 2,4 milliarder, viser en analyse fra Nav. Mer enn tre firedeler av betalingene går til pensjon og uføretrygd.