NRK Meny
Normal

Unik steinaldersamling angrepet av sopp

BERGEN (NRK): 11.000 år gamle gjenstander er blitt utsatt for alvorlig soppangrep på Historisk museum. Et omfattende arbeid er satt i gang for å redde den verdifulle samlingen.

Steinaldersamlingen på Historisk museum er angrepet av muggsopp

SYNLIGE SKADER: Arkeolog Tor Arne Waraas viser frem et redskapshode som er tydelig angrepet av sopp. – Totalt er det cirka 1000 hyllemeter med gjenstander i dette magasinet, og vi har sett synlige skader på 15 av dem, sier han. VIDEO: OLE-ANDRE LAGMANDOKK

– Det er fortvilende, sier Knut Andreas Bergsvik, professor i arkeologi ved Universitetet i Bergen.

I kjelleren på Historisk museum finnes en unik steinaldersamling på én million gjenstander. Mange av dem kan dateres 11.000 år tilbake i tid.

Nå er deler av samlingen angrepet av muggsopp.

Omfattende rensejobb

– Magasinet er utsatt for et omfattende soppangrep som skyldes altfor mye fukt i veggene over altfor lang tid. Det har gitt høy luftfuktighet og gode vekstvilkår for muggsopp, sier Bergsvik.

Akkurat nå ser det veldig dramatisk ut.

Knut Andreas Bergsvik, professor i arkeologi
Steinaldersamlingen

SKADET: Denne hyllemeteren med steinaldergjenstander har synlige skader.

Foto: Hanne Farestvedt

Nå er magasinet forseglet, og arbeidet med å rense de uerstattelige gjenstandene er i gang. Men jobben er omfattende. De soppsmittede gjenstandene skal renses med sprit og støvsuges.

– Det er satt av seks måneder. Det er energi og ressurser som vi burde brukt på helt andre ting, sier Waraas.

Muggsopp i steinaldersamlingen

MOTTAR NYE FUNN: Selv om Waraas og Bergsvik ikke kan gå inn i magasinene uten fullt beskyttelsesutstyr, understreker de at de tar imot funn som vil bli oppbevart et annet sted.

Foto: Hanne Farestvedt

Viktig forskningsmateriale

De mottar stadig nye, arkeologiske funn, som museet har et lovfestet ansvar for å ivareta.

– Dette er det viktigste datamaterialet vi har for å kunne forske på hvordan folk levde på Vestlandet i steinalderen. Slik det er nå, er det ikke mulig å oppholde seg i magasinet uten beskyttelsesutstyr. Vi er ganske satt ut av denne situasjonen, sier Bergsvik.

– Kan ti tusen år gamle steingjenstander ta varig skade av et soppangrep?

– Akkurat nå ser det veldig dramatisk ut. Foreløpig vet vi for lite til å si hvor dypt det har gått. Men vi kan ikke utelukke at det kan ha ødelagt gjenstander, i så fall er det veldig alvorlig. Men stein klarer seg bedre enn andre materialer, sier Bergsvik.

Arkeologiprofessoren mener soppangrepet er et symptom på et mye større problem.

– Bygningsstandarden holder ikke mål. I det krevende klimaet vi har i Bergen, har ikke universitetet skjøttet sitt vedlikeholdsansvar godt nok.

Knut Andreas Bergsvik

STOR SAMLING: Knut Andreas Bergsvik i utstillingen på Historisk museum. Den er ikke rammet av soppangrep.

Foto: Hanne Farestvedt

Fireårsplan for renovering

Eiendomsdirektør ved Universitetet i Bergen, Even Berge, er vel kjent med problemet. Av universitetets totalt 90 bygg, trekker han frem Historisk museum som ett av de tre som har mest prekært behov for totalrenovering.

– Det er systematisk brukt for lite midler på vedlikehold. Nå er det blitt mye bedre forståelse rundt dette, og det foreligger en opptrappingsplan. Vi har blant annet søkt departementet om ekstra vedlikeholdsmidler, sier Berge.

Renovering av fasadene er ett av flere tiltak som er planlagt på Historisk museum. Dette inngår i en fireårsplan.

– Vi skulle gjerne sett at det gikk mye fortere. Vi kan ikke havne i en situasjon der viktige museumsobjekter blir skadet, sier eiendomsdirektøren.

Det ligger an til at steinaldersamlingen flyttes til Hansahallen til magasinene på Historisk museum har fått tilbake forsvarlig standard.