UiB vil fortsatt ha valgt rektor

I dag har Universitetet i Bergen vedtatt å fortsette med ordningen om å ha valgt rektor, skriver UiB på sine hjemmesider. Saken ble diskutert på styremøtet i dag etter at regjeringen kom med forslag om en ny hovedmodell ved universiteter og høyskoler, med ekstern styreleder og ansatt rektor. Universitetsstyret sluttet seg til å heller fortsette som i dag.