UiB-senter får millionstøtte

Forskningsrådet gir Centre for Early Human Behaviour ved Universitetet i Bergen status som Senter for fremragende forskning. – Målet med senteret blir å skape tverrfaglige samarbeid og forskning som kan gi oss nye og bedre svar om livene til våre forfedre, sier professor Christopher Henshilwood (bildet), som skal lede senteret. Statusen medfører årlige tilskudd på 15 millioner kroner i ti år.

Christopher Henshilwood
Foto: Privat