NRK Meny
Normal

– Kan være flere hundre tusen rømlinger

Fjordene i Hordaland koker av oppdrettsfisk. De offisielle tallene er litt over 100.000 fisk, men enkelte mener det kan være minst dobbelt så mange fisk på rømmen.

I Nordhordland har mange funnet fram alt av fiskeutstyr. Folk vil hjelpe til med å fange forsvunnet oppdretts-fisk etter stormen Nina. 
Situasjonen med store mengder rømt fisk, er alvorligere enn først antatt, sier eksperter.

FISKER DET DE KLARER: Fiskere i Hordaland prøver nå å fiske opp så mye som mulig av det som for mange virker som en uendelig strøm av oppdrettsfisk.

Ekstremværet Nina gikk hardt ut over flere oppdrettsanlegg i Nordhordland.

Seniorrådgiver Hans Haddal i Fiskeridirektoratet melder nå at antallet rømt fisk, som først var på 100.000, har blitt oppjustert noe.

Laks og regnbueørret

– Vi begynner å få en viss oversikt over situasjonen i Nordhordland. Omtrent 120.000 fisk har rømt fra tre lokaliteter. Av disse om lag 63.000 regnbueørret fra Sjøtroll sitt anlegg på Angelskår, 40-50.000 storlaks fra Ospeneset og rundt 11.000 laks fra Leirvik i Masfjorden, sier han til NRK.no.

Haddal mener at tallene som blir rapportert er korrekte.

– Vi har ingen indikasjoner på rømning fra en ukjent kilde, eller at mengden av fisk har blitt underrapportert. Vi stoler på de rapportene vi får fra de ulike oppdrettsanleggene, sier han.

Oppdrettsfisk fanget med garn

STORFANGST: Enorme mengder med oppdrettsfisk er på rømmen.

Foto: Mariann Reikerås / NRK

Frykter mye høyere tall

Selv om dette er de offisielle tallene, er det mange av dem som selv har vært ute og sett på forholdene i sjøen som tror det er snakk om enda større mengder fisk.

Alv Arne Lyse fra Norges Jeger- og Fiskeforbund tror tallene fra Fiskeridirektoratet nesten kan dobles.

– Disse tallene stiger jevnt og trutt. I det siste har det vært snakk om over 200.000, kanskje også så mye som opp mot 250.000. Det skal samtidig sies at det fortsatt er en del av rømningene som man ikke har tall på ennå, og at tallet kan stige, sier han.

Sprer seg til større områder

Haddal i Fiskeridirektoratet forklarer at den rømte fisken i utgangspunktet holder seg rundt oppdrettsanleggene, men at de etter hvert har begynt å spre seg til områdene rundt.

– Det er mye regnbueørret i fjordene rundt Osterøy. Den har spredt seg litt sør og litt nord. Vi har fått melding om fangst fra Gulen i nord til Byfjorden i sør. Vi ser også at laksen har spredd seg utover større områder, sier Haddal.

Store mengder oppdrettsfisk rømte etter stormen «Nina». Video: Aleksander Nuth

PÅ RØMMEN: Filmen er tatt fra land og viser en liten stim med den rømte fisken.