NRK Meny

Tunnelbranner i få, bratte tunneler

42 prosent av alle tunnelbranner i Norge skjer i fem prosent av tunnelene. Og tunge kjøretøy er overrepresentert. Det kommer frem i en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Et fellestrekk med disse tunnelene er at de defineres som bratte.

Tunnelbrann Gudvangatunnelen
Foto: Terje Gilleshammer / NRK