Normal

Trolig kjemisk avfall på tankene

NRK har vært i kontakt med flere kilder som går langt i å bekrefte at det trolig var kjemisk avfall på tankene som eksploderte 24. mai i Sløvåg.

Opprydning etter eksplosjonen i Gulen
Foto: MMS: Dag Harald Kvammen Andersen

Dårlig lukt har bredt seg i Sløvågområdet etter en eksplosjon i Vest Tanks anlegg for om lag en måned siden.

Både komunelegen i Masfjorden og Gulen er urolige på vegne av et 50-talls personer som har blitt syke.

Det er mistanke om at avfallet kom med et skip i fjor høst.

NETTRADIO: Trolig kjemisk avfall på tanken
NETT-TV: Trolig kjemisk avfall på tankene

Trolig ikke fra oljeindustrien

NRK har fått indikasjoner på at innholdet i tanken i Sløvåg kan være av samme type som en kjent skipslast fra samme avfallskilde.

Dersom det er samme type, tviler professor Jon Songstad ved Universitetet i Bergen på at det er avfall fra oljeindustrien.

- Jeg kan bare konkludere med at dette er industriavfall. Det har stor konsentrasjon av organiske svovelforbindelser og inneholder også poliklorinerte forbindelser, sier han.

Det er stoff som forplanter seg i næringskjedene og gir et miljøproblem, dersom innholdet viser seg å være det samme i Sløvåg.

- Giftig

- Det er giftige forbindelser. Men regner med at så mye brant opp i brannen og det som ligger igjen vil ganske enkelt være til ulempe luktmessig. Jeg regner med at dosene vil være mye mindre enn at en kan si at det er farlig. Men man vil føle seg uvel med lukten, sier professor Jon Songstad.

Da gjenstår spørsmålet hvilke konsekvenser det kan få for Vest Tank, dersom det viser seg at det var kjemisk industriavfall på tanken. Vest Tank har konsesjon på oljeavfall i vann.

Miljøvernforbundet anmelder

Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet påstår at forurensningen etter eksplosjonen i Sløvåg er farlig, og har nå anmeldt Vest Tank for miljøkriminalitet.

- Det er giftig. Det gir leverskader, nyreskader, hudirritasjon og respirasjonsproblemer. Det kan også kan skade synet. Dette er giftstoffer av en klasse du ikke behandler uten totalt verneutstyr. Det blander seg med luft på en veldig uheldig måte, sier Oddekalv.

Vest Tank har bestemt seg for å motanmelde Oddekalv.