Trellevik tjente på oppdrettsaksjer

Stortingspolitiker Ove Trellevik (H) har sittet på 11.000 aksjer i Austevoll Seafood mens han har behandlet politiske saker som har påvirket aksjekursen. Nå selger Trellevik aksjene med god fortjeneste, og får kritikk fra SV, skriver Fiskaren. – Sett i ettertid ser jeg at jeg burde kvittet meg med aksjene tidligere, sier Trellevik, som legger til at han har meldt seg inhabil i saker der interessene kunne trekkes i tvil.

Ove Trellevik
Foto: Runa Victoria Engen / NRK