Trekk tilbake oppdrettsløyve

Dei djupaste delane av Masfjorden (biletet) har no lågare oksygennivå enn fisk treng for å overleve, melder fylkesmannen. Fylkesmannen trekk difor tilbake Erko Seafood sine utsleppsløyve for Bergsvik og Barlingebotten, og reduserer Havforskningsinstituttet og Engesund Fiskeoppdrett sine løyve for Knappen/Solheim, Smørdalen og Ådnekvamme.

Oppdrettsanlegg i Masfjorden
Foto: Fylkesmannen i Hordaland