Trafikkulykke ved Storavatnet

Politiet melder om ei trafikkulykke ved Storavatnet bussterminal rett før Kiplefjelltunnelen. To bilar og to personar var involverte. Begge personar melde om smerter, og blei køyrde til Haukeland sjukehus. Det er store skadar på bilane.