Til legevakt etter sprengingsuhell

Ein arbeidar er køyrt til legevakt med kuttskadar i ansiktet, etter sprengingsuhellet på Skjold i Bergen. Arbeidsulukka skjedde i Skiparviklia, der det blir bygd nye bustader. Politiet er på staden og Arbeidstilsynet vil bli varsla.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon