NRK Meny
Normal

Sekunder før var en av de ansatte her

Taket på ett av toalettene på Minde skole kollapset – bare sekunder etter at en ansatt hadde vært der. Nå vil hovedverneombudet ha skolen stengt.

Tak raste ned på Minde skole

KOLLAPSET: Slik så det ut på dametoalettet på Minde skole etter at taket kollapset. Da det skjedde sto en ansatt rett utenfor og vasket hendene.

Foto: Hovedverneombud i Bergen kommune

Hendelsen fant sted 26. september i år, og nå har hovedverneombudet for barnehage og skole i Bergen tatt saken opp med kommunen.

Deler av taket kollapset på dametoalettet på skolen.

«Dette skjedde bare noen sekunder etter at en av skolens ansatte hadde vært på
toalettet. Hun sto da utenfor selve toalettet og vasket hendene,» skriver hovedverneombud Cecilie Abrahamsen i et brev om hendelsen.

– Kunne endt med alvorlig personskade

Hun krever at sikkerheten på skolen blir utbedret, og varsler stenging av skolen. Det betyr

– På forhånd var det ingen tegn som tydet på at taket kunne gi etter. Dersom hun hadde vært noen sekunder lengre på toalettet, kunne det endt med en alvorlig personskade, skriver Abrahamsen i sitt brev.

Hun skriver videre at det er gjort undersøkelser i takkonstruksjonen i hele etasjen der dette skjedde:

«Problematikken med murpuss som løsner i flak er gjennomgående i tak og vegger i hele bygget, og det er grunn til å tro at lignende hendelser kan inntreffe nærmest hvor som helst.»

Elever får undervisning i gymsal

PUSSES OPP: Minde skole er under rehabilitering, og må ha en rekke alternative løsninger mens den pusses opp. Her fra undervisning i gymsalen.

Foto: Hovedverneombudet i Bergen kommune

– Saken er tatt på alvor, men likevel føler de ansatte seg utrygge for egen både egen og elevenes sikkerhet, mener hovedverneombudet.

Skolen kan bli stengt

Brevet ble sendt til kommunens byrådsavdeling for barnehage og skole den 1. oktober. Den 2. oktober var flere representanter for kommunen på befaring.

Der peker hovedverneombudet på en rekke problemer ved skolens innemiljø, og at de ansatte er bekymret for en rekke ting. Denne hendelsen og en rekke andre ting har gjort at hovedverneombudet går inn for stenging fra den 14. oktober av.

Minde skole er under rehabilitering, men skolen holdes åpen under rehabiliteringen. Det er oppussingen som trolig er skyld i takkollapsen.

Kommunen har satt i verk flere tiltak på skolen etter befaringen 2. oktober. Arbeidstilsynet skal besøke skolen på mandag og vurdere om skolen må stenges.

Taket på det aktuelle toalettet er siktet, og det samme er gjort andre steder med lignende problemer.

– Når vi har gjennomført alle tiltakene, er det vår vurdering at det ikke er nødvendig å stenge skolen. Men for å være på den sikre siden, vil vi invitere Arbeidstilsynet opp til Minde skole og be dem være med på befaring før stengningsvarselet trer i kraft, senest innen 14. oktober, sier kommunaldirektør Anne-Marit Presterud i en uttalelse.

Gigantisk etterslep

Bergen kommune sliter med et gigantisk vedlikeholdsetterslep på skolene sine.

Minde skole er en av de 13 verst stilte skolene i Bergen kommune. I mai la kommunen frem en rapport som viste hva som måtte gjøres på skolen, til en prislapp på 69 millioner kroner.

Prislappen vedlikeholdet på Minde og de 13 verste skolene er på totalt 2,5 milliarder kroner.

Siste video

Vestlandsrevyen, 22.09.2017.
Torsdag var det hviledag i VM, og bergenserne fikk teste VM-løypene.
Slik såg det ut i VM-løypene dagen etter temporittet opp Fløyen.