Stort oppmøte til fengsling

Det meldes om kaotiske tilstander i Bergen tingrett, der et stort antall rumenere har møtt opp før fengslingen i menneskehandel-saken i dag. Det er dårlig plass og amper stemning, og saken må flyttes til andre lokaler på grunn av oppmøtet.

Rumenere møtte opp utenfor Bergen tingrett før fengsling
Foto: Even Norheim Johansen / NRK