NRK Meny
Normal

Sterk nedgang i trafikkdrepte – men verst i Hordaland

33 færre personer mistet livet i trafikken i Norge hittil i år. For første gang på 70 år kan det bli under 100 trafikkdrepte i år. Hordaland har flest omkomne.

Dødsulykke i frontkollisjon på E16

FLEST OMKOMNE: Hordaland er fylket der flest mistet livet i trafikken i årets tre første kvartal. En 78 år gammel mann omkom etter denne ulykken på E16.

Foto: Johannes van Schaik

Fem omkom i septembertrafikken her i landet, ni færre enn i fjor. Totalt har 78 mistet livet fram til 1. oktober, 33 færre enn i samme periode i 2016.

Det viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

Tallene viser en klar nedgang de siste årene. Antall omkomne de tre første kvartalene var 111 i 2016, 87 i 2015, 126 i 2014 og 134 i 2013.

Antal omkomne i trafikken i Noreg

STADIG FÆRRE DREPT: Trenden med reduksjon i antall omkomne på norske veier fortsetter.

Foto: Statistikk frå Statens Vegvesen

– Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken. Alt tyder på at vi kommer rundt 100 drepte. De siste 12 månedene - fra oktober 2016 til september 2017 - er det omkommet 102 mennesker i vegtrafikken. 2017 kommer til å bli det året med det laveste antall drepte i trafikken på over 70 år, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.

Trafikkdrepte i Norge

2017

2016

SUM

78

111

Januar

6

13

Februar

6

10

Mars

7

8

April

7

9

Mai

11

7

Juni

12

15

Juli

10

22

August

14

13

September

5

15

Foreløbig tall for september

Færre unge

– Vi har en svært positiv utvikling der kun sju unge under 26 år har omkommet i trafikkulykke. Dette er historisk lavt for en tradisjonelt svært risikoutsatt aldersgruppe.

Ett barn under 15 år har omkommet, mens sju mellom 16-24 år mistet livet.

52 av de 78 omkomne så langt i år har vært over 45 år. Av disse var 24 over 65 år.

Guro Ranes Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

GOD TREND: Avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen håper det i år blir under 100 omkomne på norske veier, for første gang på 70 år.

Foto: Knut Opeide

Flest omkommer i møteulykker, hvor 32 har mistet livet så langt i år. Det har vært en betydelig nedgang i antall utforkjøringsulykker, fra 40 døde i fjor til 26 så langt i år.

Flest i Hordaland

Flest er trafikkdrept i Hordaland. Hittil i år har åtte omkommet der.

I Akershus, Rogaland og Troms har sju mistet livet.

Aust-Agder og Finnmark skiller seg markant ut. Her har ingen mistet livet på veiene i 2017.

– Trenden for Hordaland med dødsulykker har vært nedadgående de siste ti årene, sa sjefingeniør Svein Ringen hos Vegvesenet i vest til BT 1. august i år. Hvorfor Horda­land sammen med Rogaland da kom verst ut, kunne han ikke si noe konkret om.

Trafikkdrepte i fylker hittil i år

Hordaland

8

Rogaland

7

Oppland

7

Akershus

7

Troms

7

Østfold

5

Nordland

5

Buskerud

4

Sør-Trøndelag

4

Sogn og Fjordane

4

Møre og Romsdal

4

Hedmark

3

Vest-Agder

3

Nord-Trøndelag

3

Vestfold

3

Telemark

2

Oslo

2

Finnmark

0

Aust-Agder

0

Foreløbige tall

Fortsatt for mange skadde

Selv om utviklingen for trafikkdrepte er svært positiv, er Statens vegvesen likevel urolige for at utviklingen av hardt skadde i trafikken ikke er like god.

– Det har vært en nedgang også i antall hardt skadde i trafikken – fra 656 til 626, men innsatsen mot trafikkulykkene må fortsette med uforminsket styrke, sier Ranes.

Vegvesenet er spent foran høsten og vinteren.

– Vi går inn i en krevende tid med mørke, glatte veibaner, mye regn og etter hvert også frost og snø. Sikkerhetsmarginene er mindre enn ellers. Trafikantene må følge fartsgrensene, kjøre etter forholdene, bruke sikkerhetsbelte og annet sikkerhetsutstyr og være rusfri.