NRK Meny
Normal

Her døde flest i trafikken

Vestlandsfylkene Rogaland og Hordaland har flest drepte i trafikken i år. Totalt har 48 mistet livet på norske veier i år, 14 færre enn på samme tid i fjor. Det viser ferske tall fra vegvesenet.

Dødsulykke i frontkollisjon på E16

En 78 år gammel mann omkom etter denne ulykken på E16 i Hordaland.

Foto: Johannes van Schaik

– Utviklingen de siste årene viser at det stadig blir færre drepte i trafikken i Norge, selv om det kan variere noe fra år til år. Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er selvfølgelig ethvert liv tapt i trafikken ett for mye, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Som i tidligere år, er det flest menn blant de drepte. Til sammen har 34 menn mistet livet i trafikken i år, mot 53 i fjor. Men antall kvinner som er drept, har økt. 14 drepte kvinner er fem flere enn i fjor.

Guro Ranes

Guro Ranes er direktør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Møteulykker

Møteulykker og utforkjøringer tar flest liv og utgjør 71 prosent av dødsulykkene hittil i år viser ferske tall fra vegvesenet. 22 av de 48 dødsfallene har kommet i mai og juni. Det er nøyaktig like mange som det var i disse månedene i fjor.

Ulykkene fordeler seg relativt jevnt utover landet, men foreløpig er det ingen omkomne i Aust-Agder eller Finnmark. Flest ulykker har det vært i Rogaland og Hordaland, begge med fem omkomne.

Fylkesoversikt over drepte i trafikken per 30. juni 2017

Østfold

4

Akershus

2

Oslo

1

Hedmark

2

Oppland

4

Buskerud

4

Vestfold

2

Telemark

1

Aust-Agder

0

Vest-Agder

2

Rogaland

5

Hordaland

5

Sogn og Fjordane

2

Møre og Romsdal

3

Sør-Trøndelag

4

Nord-Trøndelag

1

Nordland

3

Troms

3

Finnmark

Flest ulykker har skjedd med personbil, mens det foreløpig ikke er noen drepte på lett motorsykkel, ATV, traktor eller i buss.

Seks fotgjengere og tre syklister er blant de drepte.

Lavest tall i Europa

Selv om man nok en gang er langt unna nullvisjonen til Statens vegvesen, er Norge sammen med Sveits, det landet som har den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa.

– Vi har jobbet målrettet i mange år, både med kampanjearbeid, kontroller langs vei, trafikkopplæring og sikre nye og oppgraderte veier, og det skal vi fortsette med. Men det avhenger også av deg som kjører – kjører du etter forholdene, holder deg under fartsgrensen, husker bilbelte og kjører rusfritt, bidrar du til betydeligere økt trafikksikkerhet både for deg selv og andre, sier Ranes.