Spesialenheten avslo klager i Monika-saken

Nå blir det opp til Riksadvokaten om granskingen av drapsetterforskningen var god nok.

Kristina Sviglinskaja

KLAGET: Kristina Sviglinskaja klaget da Spesialenheten ikke holdt enkeltpersoner ansvarlig i etterforskningen av datterens dødsfall. Nå er klagen hennes avslått.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Spesialenheten for politisaker gransket etterforskningen av drapet på Monika Sviglinskaja (8). Det endte med en foretaksbot på 100.000 kroner, som Hordaland politidistrikt har vedtatt.

Selv om Spesialenheten kom med sterk kritikk av politiarbeidet, holdt de ikke enkeltpersoner ansvarlig. De konkluderte i stedet med systemsvikt.

Både Monikas mor, Kristina Sviglinskaja, og påtaleansvarlig i etterforskningen har klaget på Spesialenhetens avgjørelse.

– Vi har behandlet klagene og vi har ikke funnet grunn til å endre våre vurderinger, sier Jan Egil Presthus, leder i Spesialenheten for politisaker.

Uenig i foreldelse

Sviglinskaja og bistandsadvokat Stig Nilsen mente blant annet deres sak ikke ble vurdert, fordi flere forhold de klaget på ble vurdert som foreldet.

– Spesialenheten har ikke bidratt til å opplyse saken noe mer enn det hun allerede visste, og hun er uenig i vurderingen av foreldelse, sa Stig Nilsen om klagen.

Han viser til at Høyesterett har vurdert en lignende avgjørelse tidligere, og kom til at saken ikke var foreldet.

Påtaleansvarlig klaget

Påtaleansvarlig Sidsel Isachsen ble etterforsket som en mistenkt av Spesialenheten, men saken mot henne ble henlagt «på grunn av bevisets stilling». Hun klaget derfor inn avgjørelsen, for å få saken henlagt som «intet straffbart forhold».

Når Spesialenheten ikke endrer sin vurdering, blir klagene oversendt Riksadvokaten.

– Det vil nå være opp til riksadvokaten å bestemme om klagerne skal gis medhold, sier Presthus.

ALT OM: Monika (8) funnet død