NRK Meny
Normal

Slik tar politiet deg som kjører for nært

Utrykningspolitiet har spesialisert seg på å stoppe bilførere som ikke holder avstand til bilen foran. Hittil i år har like mange mistet førerkortet på grunn av dette som i hele fjor.

Politiet intensiverer jakten på bilførere som kjører for tett opp i bilen foran.

MISTET FØRERKORTET: Føreren av denne lastebilen ble tatt for å holde en avstand på 0,56 sekunder til bilen foran. Det er i 60-sonen på bildet bare åtte meter.

2014 ser ut til å bli det store året for avstandskontroller for UP på Vestlandet. I fjor fikk 220 bilførere forenklet forelegg på 5200 kroner på grunn av dette, mens 20 ble anmeldt og mistet førerkortet.

– Hittil i år har vi beslaglagt like mange førerkort på grunn av for liten avstand til forankjørende, som vi gjorde i hele fjor, forteller UPs distriktssjef, Terje Oksnes.

Utrykningspolitiets innsats mot denne typen aggressiv bilkjøring er tredoblet sammenlignet med fjoråret.

Én skadd hver eneste dag

Avstanden til forankjørende skal være så stor at det ikke oppstår fare for påkjøring dersom den forankjørende saktner farten eller stanser. Avstanden skal være slik at forbikjørende uten fare kan kjøre inn mellom kjøretøyene.

Trafikkreglene, paragraf 5

UP-sjefens mål er ikke de over én million kronene de sanket inn i bøter i løpet av 2013 bare på Vestlandet.

– Hovedmålet vårt er å få folk til å holde bedre avstand slik at vi unngår alle påkjørslene bakfra, sier Oksnes. Hans avdeling har generelt fokus på aggressiv kjøreadferd. Det handler om farlige forbikjøringer, kjøring mot rødt lys, avstand til forankjørende og bilførere som ikke overholder vikeplikten.

– Dette er det vi fokuserer på i tillegg til rus og fart. Kort avstand til forankjørende er en av disse farlige måtene å kjøre bil på, sier Oksnes.

LES OGSÅ:

Ifølge tall fra forsikringsbransen blir rundt 10 bilførere påkjørt bakfra hver eneste dag i Hordaland. I gjennomsnitt blir én av disse skadet.

På landsbasis koster påkjørsler bakfra samfunnet 1 milliard kroner i året.

– Det verste er alle de som blir fysisk skadet. I fjor ble tallet på alvorlige trafikkulykker nesten halvert, men vi har fremdeles mange mindre ulykker som også kunne vært unngått, mener han.

UP opplever stor aksept

Utrykkingspolitiet avstand E39

METODE 1: Filme trafikken på veien, og på den måten sikre bevis.

Foto: Utrykningspolitiet

I UP distrikt nummer 6, som omfatter de tre politidistriktene Sogn og Fjordane, Hordaland og Haugaland og Sunnhordland, har man to sivile politibiler med videoutstyr ombord. Polititjenestemennene som betjener bilene har ifølge Oksnes funnet gode metoder for å utføre avstandskontroller. Det gjøres i hovedsak på to måter:

  1. Filmer trafikken foran seg mens de kjører, og kan gjøre opptak av biler som over lengre strekninger ligger for tett.
  2. Stiller seg opp og filmer vinkelrett på veibanen, og måler avstanden mellom bilene utfra ett punkt langs veien. Da må de også ha sikt til hele strekningen slik at de stopper de som over tid ligger for tett.
Trailersjåfør mistet førerkortet

METODE 2: Filme vinkelrett på veien og måle avstand utfra f.eks en lyktestolpe som her.

Foto: Utrykningspolitiet

– Når jeg snakker med folk om dette, då opplever jeg veldig aksept for disse kontrollene blandt bilistene. Mange har opplevd å ha en lastebil bak seg, der man ikke ser noe annet enn fronten på denne i speilet. Det irriterer folk, får Oksnes inntrykk av.

– 1001-1002-1003

For forsikringsselskapene som betaler ut erstatningene etter påkjørsler bakfra, er det også ønskelig å få ned ulykkestallene.

– Den whiplashskaden som skje hver dag i Hordaland i snitt, kunne vært unngått dersom man holdt større avstand til bilen foran, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg.

Ligger man mindre enn ett sekund bak bilen foran, deler politiet ut forenkelt forelegg med den faste satsen 5200 kroner. I tillegg får man to prikker i registeret.

– Tell 1001-1002-1003. Når du sitter i bilen og kjører skal du tenke på om du har sjans til å stoppe hvis det skulle dukke opp et menneske eller et dyr i veien foran bilen, mener Irgens

Siste video

Programleder: Jan Børge Leirvik
Programleder: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik