Slår saman alle Wärtsilä-selskap

Wärtsilä slår saman dei fem selskapa sine i Noreg, skriv Sunnhordland. Det finske konsernet opplyser at hovudmålsetjinga deira er å forenkla organisasjonsstrukturen. Først ut er Wärtsilä Ship Design som blir del av Wärtsilä Norway i løpet av hausten.