Sjå Vestlandsrevyen direkte

I dag som del av valsendinga. Vestlandsrevyen startar klokka 18.45.