Seks kan bli blinde av årets nyttårsfyrverkeri

Seks personer har fått så alvorlige skader etter nattens bruk av fyrverkeri at de kan bli blinde.

Synsskade
Foto: NRK

Det sier overlege og øyespesialist Nils Bull ved Haukeland universitetssjukehus.

Bull har brukt første nyttårsdag til å samle inn data fra øyeavdelinger landet rundt. Til NTB opplyser han at det så langt er registrert 21 personer med øyeskader. Av disse er seks så vurdert som så alvorlige at det vil føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. Av de 21 er det 20 menn og en kvinne.

- Dessverre er det flere barn blant dem også, forteller Bull.

Ikke mindre farlig

Forbudet mot stavraketter vil ikke føre til færre skader, mener Bull.

- Det fyrverkeriet som fremdeles er på markedet, forårsaket i går like mange alvorlige øyeskader som stavrakettene som nå blir forbudt, sier han til NRK Hordaland.

Av de 21 skadene i går skyldtes seks av tilfellene stavraketter. Seks kom fra bakkefyrverkeri, mens ni hadde ukjent årsak.

Øyelege Nils Bull ønsker å forby nyttårsraketter.
Foto: Dag Harald Kvammen Andersen

Bare seks skadd av raketter

Bull har så langt registrert at bare seks av de skadde ble rammet av de pinnerakettene som nå blir forbudt. Seks andre ble beviselig skadd av batteriene som fortsatt skal tillates solgt.

- For ni av de skadde er det fortsatt uklart hvilken type fyrverkeri som har rammet dem, men det er ikke noe spesielt som tyder på at det er en pinnerakett, sier Bull.

På spørsmål om det nye forbudet vil redusere skadene sier Bull at det ikke er grunnlag for å anta det. Vi har så langt registrert 21 skader mens vi i fjor kom opp i 20. Det som vil skje neste år er at om lag like mange vil bli skadd, men da av batteriene eller annet fyrverkeri, sier han.

Vernebriller hjelper lite

Bull mener det er en illusjon å tro at man er trygg med vernebriller. Han nevner ett eksempel fra årets ulykkesserie som viser dette.

- Et batteri ble påtent og rakettene gikk i været mens foreldre og barn med vernebriller sto på avstand og betraktet det hele. Et kvarter senere gikk et barn bort til det utbrente batteriet. Da gikk plutselig den siste raketten av og traff barnet med vernebriller midt i ansiktet. Du kan tenke deg resultatet, sier Bull.

Han opplyser at skadene er jevnt fordelt på sykehus over hele landet.