Tolv tunneler på hovedveiene er mørklagte

Alle nye tunneler over hundre meter skal være belyst. Men tolv eldre tunneler på Vestlandet er fortsatt mørke.

Skarvabjørgtunnelen

MØRK: 122 meter lange Skarvabjørgtunnelen i Odda er en av tolv tunneler på riks- og europaveinettet som fortsatt er stummende mørke.

Foto: HARDANGER FOLKEBLAD

I 2004 ble det vedtatt at alle tunneler over hundre meter skal ha lys. Men ifølge Statens vegvesen er det fortsatt tolv tunneler på Norges riks- og europaveier som er mer enn hundre meter lange uten å være belyst.

– Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, og det er opp til regionen å bestemme om tunnelene skal belyses, forteller sjefingeniør Arne Jørgensen i Statens vegvesen.

Det vil si at det ikke er krav til belysning i tunneler over hundre meter som ble bygget før 2004.

Vestlandsproblem

Knut Olav Røssland Nestås er distriktsleder for Trygg Trafikk Hordaland. Han mener alle tiltak som gjør tunneler tryggere, burde være på plass.

– Folk tenker gjerne at de fleste ulykker skjer på åpen vei, men når det først skjer en ulykke i en tunnel, pleier de å være alvorlige. Det er tunnelulykkene vi har sett de siste årene gode eksempler på. Derfor er det viktig med god belysning, sier han.

Alle tunnelene uten lys er i Rogaland og Hordaland.

Disse tunnelene er over hundre meter og mangler belysning

Navn på tunnel

Fylke

Vestre Vindsviktunnelen

Rogaland

Lovraeidtunnelen 1

Rogaland

Velaskarettunnelen

Rogaland

Krokanesodden tunnel

Rogaland

Bukkaskårtunnelen

Rogaland

Gjuvsåna tunnel

Rogaland

Geitatangen tunnel

Rogaland

Uføreberget tunnel

Rog./Hord.

Kyrteigtunnelen

Rogaland

Mokleivtunnelen

Rogaland

Trolljuvtunnelen II

Hordaland

Skarvabjørgtunnelen

Hordaland

Laster kart, vennligst vent...

Setter ned farten

Synet bruker lengre tid på å tilpasse seg mørke enn det bruker på å tilpasse seg lys.

– Derfor kan det være problematisk for trafikanten å kjøre inn i en tunnel med lite eller ingen belysning, mener Nestås.

I noen tunneler uten belysning som mangler lys, har de satt ned farten fremfor å installere flere lyspærer.

Knut Olav Røssland Nestås

TRYGG TRAFIKK: Distriktsleder for Hordaland Knut Olav Røssland Nestås råder trafikanter å bruke de hjelpemidlene man har tilgjengelig for å være så trygg som mulig i trafikken.

Foto: Trygg Trafikk

– Bruk bilens egne lys

Nestås har fått flere henvendelser fra folk som klager over at tunneler mangler lys, og at noen av tunnelene har nedsatt fartsgrense fordi de er for mørke.

– Dersom fartsgrensa er nedsatt, er det viktig å holde den. Slike tiltak er gjort for at tunnelen skal være tryggere, sier han.

Om man skulle møte på en tunnel uten eller med dårlig belysning, har Nestås gode tips.

– Unngå forbikjøringer, hold fartsgrensa og bruk de lysene du har. Mange nye biler har god belysning, og det handler om å være obs på å bruke de forskjellige lysene, sier han.