Politimann i Bergen saksøker staten

En politimann i Bergen ble tvangsflyttet etter at han varslet om mangelfull etterforskning av menneskehandelsaker. Nå går han til sak og krever erstatning fra staten, skriver VG.