Politiet får refs etter masteaksjon

Politiet nedlagde ulovleg forbod mot ferdsel i området der kraftlinja Sima-Samnanger blei bygd i 2011. Det meiner Sivilombodsmannen, som i ei utsegn refsar Politidirektoratet og Hordaland politidistrikt. Begge instansar må tola kraftig kritikk for si handtering av aksjonen og forbodet. Ombodsmannen kritiserer òg direktoratet for mangelfulle og lite utfyllande svar då forbodet blei klaga inn i etterkant.

Mastedemonstrasjon ved Rong
Foto: Arnstein Karlsen / NRK