Parkeringstrøbbel på Haukeland

Sidan 2014 og fram til i dag har talet på bilar som har køyrt inn og ut av sjukehusområda til Helse Bergen auka med 14 prosent, skriv BA. Samstundes har ikkje talet på parkeringsplassar på Haukeland endra seg, noko som gjer at mange pasientar ikkje rekk legetimen.