Kommer for sent til legen fordi de ikke finner parkering

HAUKELAND SYKEHUS (NRK): Daglig kommer pasienter for sent til legetimene sine ved sykehuset fordi de ikke finner parkering.

Vikki og Daniel Hagevik

KAPRET PLASS: – Jeg må være latterlig tidlig ute for å finne parkering, sier Vikki Hagevik som skal rekke en legetime med sønnen Daniel.

Foto: Johanna Magdalena Husebye / NRK

– Du må jo kjøre rundt og rundt her inne for å finne parkering. Folk står i kø over alt. Det er jo helt umulig, dette, sier Vikki Hagevik som skal rekke sønnen Daniels legetime.

Hun er heldig og stiller seg for å vente i parkeringshuset, da hun ser to kvinner sette seg inn i en parkert bil.

Se trafikkaoset på Haukeland:

Pasientar ved Haukeland universitetssjukehus kjem for seint til legetime på grunn av parkeringstrøbbel. – Det gir utslag i blodtrykksmålinga til pasientane, seier overlege.

– Må være latterlig tidlig ute

– På grunn av situasjonen her må jeg være latterlig tidlig ute. Jeg bor 20 minutter unna, men må dra hjemmefra halvannen time før timen.

I dag var Vikki Hagevik og sønnen heldige. De måtte kjøre rundt i kun 15 minutter. At pasienter kjører opp til 45 minutter på jakt etter parkering er ikke et uvanlig syn på Haukeland. Sykehuset har over 2000 parkeringsplasser, men det er ikke nok.

– Man kvier seg hver gang man skal til Haukeland, for da vet man at det blir kaos.

Overlege på endokrinologisk avdeling, Martina Moter Erichsen, sier at hun daglig opplever at stressede og anspente pasienter kommer for sent til timen.

– For pasienten er jo dette absolutt et stressmoment.

– Det kan være så pass stressende at jeg synes jeg kan lese det av på enkeltes blodtrykksverdier når de har strevet med å finne parkeringsplass, sier overlegen.

Overlege Martina Moter Erichsen

Martina Moter Erichsen møter mange pasienter som har strevet med å finne parkeringsplass.

Foto: Johanna Magdalena Husebye / NRK

Det er lite legen kan gjøre med at pasienten kommer for sent.

– Nei, da er de nødt til å komme tilbake en annen dag.

Erichsen forteller at noen aldri dukker opp på avdelingen. De forlater parkeringshuset og reiser hjem, fordi de ikke finner parkering.

Når pasienter mister legetimen sin, kan det ta lang tid før de får ny time.

Flere dagpasienter betyr flere biler

Årsaken til parkeringsetterspørselen er at stadig flere pasienter ikke innlegges, men drar til og fra sykehuset for konsultasjon hos legene. Da kjører de ofte selv, mens innlagte pasienter blir kjørt.

Avdelingssjef ved hospitaldrift på Haukeland, Kari Riis, tror parkeringssituasjonen blir verre de neste årene.

Avdelingssjef ved hospitalsdrift på Haukeland universitetssjukehus, Kari Riis

– Vi må bli flinkere til å informere, sier Kari Riis som er avdelingssjef for hospitaldrift.

Foto: Johanna Magdalena Husebye / NRK

– Vi forventer en økning ved poliklinikkene på fire prosent hvert år. Så vi må nok bli flinkere til å informere pasientene om at det er en utfordring å finne parkeringsplasser, sier Riis.

Hun sier at de vil jobbe med å finne en løsning, men tror ikke det er mulig å skaffe flere parkeringsplasser ved sykehuset.

– Jeg tenker at dette handler om informasjon. Hvordan skal vi klare å få pasienten til sykehuset på best mulig måte uten at de skal oppleve dette, spør hun?

– Det står jo noe om dette i innkallingsbrevene, men der kan vi nok bli mye tydeligere, sier Riis.

Biler i kø i parkeringshuset på Haukeland universitetssjukehus

KØ: Pasienter som kjører i ring på jakt etter parkering er ikke et uvanlig syn på Haukeland.

Foto: Johanna Magdalena Husebye / NRK