Norge skal gi barn verden over gratis lesebøker

600 millioner barn lærer seg aldri å lese. Nå skal et Norad-ledet prosjekt gi barn tilgang til lesebøker på minst hundre språk.

Global digital library

FÅR LESEBØKER PÅ MORSMÅLET: Her tester barn i en lesegruppe fra seks til ni år på Hana Primary School i Addis Abeba det norske konseptet.

Foto: Pål Laukli

– Selv om de aller fleste barn i verden går på skole, er det fremdeles seks av ti som ikke opparbeider seg grunnleggende lese- og regneferdigheter, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

– Årsaken er at utdanningstilbudet ikke har tilstrekkelig kvalitet, og at elevene ikke får tilgang på bøker på et språk de forstår, sier han.

Men denne globale lesebokmangelen går Norge og Norad nå i bresjen for å gjøre noe med.

I fjor høst presenterte regjeringen «Global Digital Library» (GDL) for FN, som en del av løsningen på det UNESCO omtaler som «den globale læringskrisen».

617 millioner barn og unge opparbeider seg aldri grunnleggende leseferdigheter, ifølge UNESCO.

For å stoppe læringsspriket mellom rike og fattige land, vil Norad øke tilgangen til læringsressurser for lesing på morsmålet for barn verden over.

Global digital library

TILGJENGELIG: – Den økende utbredelsen av smarttelefoner og nettbrett i utviklingsland gjør at dette kan bli tilgjengelig for mange, sier Norad.

Foto: Pål Laukli

Mobiltelefoner og lesebrett

De har utviklet en nettplattform der målet er at lesebøker skal være tilgjengelig på over hundre språk innen utgangen av 2020.

– Vi samler inn åpent lisensierte lesebøker av høy kvalitet og gjør dem digitalt tilgjengelige, sier Liv Marte Kristiansen Nordhaug, ansvarlig for GDL-prosjektet i Norad.

Liv Marte Kristiansen Nordhaug i Norad og Global Digital Library

Liv Marte Kristiansen Nordhaug i Norad

Foto: Norad

Bøkene kan leses på skjerm, eller skrives ut. Plattformen de publiseres på, tilrettelegger for at de på sikt kan oversettes til hele 300 språk.

– Den økende utbredelsen av smarttelefoner og nettbrett i utviklingsland gjør at dette kan bli tilgjengelig for mange, sier Kristiansen, som også påpeker at bøkene kan bli nyttige for minoritetsspråklige i Norge.

26. april skal satsingen lanseres offisielt i Addis Abeba. Barneskoleelever i den etiopiske hovedstaden har allerede fått teste konseptet, og tatt det svært godt imot, ifølge Norad.

– Millioner av barn har ikke tilgang til lesebøker på et språk de behersker, påpeker Kristiansen.

Global digital library

TILGJENGELIG PÅ HUNDRE SPRÅK: På nettsidene til Global Digital Library kan barn og unge velge mellom en rekke lesebøker på morsmålet sitt. Bøkene kan også skrives ut.

Foto: Pål Laukli

NDLA drifter plattformen

GDL er en del av «Global Bokallianse», opprettet av blant andre USAID, UNESCO og Unicef. Alliansens mål er at alle barn i verden innen 2030 skal ha tilgang på lesebøker på et språk de kan.

Norad har ansvaret for GDL, som man håper blir et sentralt bidrag til å nå målet. Kristiansen forteller at USAID («amerikanske Norad») over flere år har utviklet åpent lisensierte lærebøker, men at de ikke har blitt digitaliserte – før nå.

– Målet med GDL er å øke tilgangen til læringsressurser for lesing på språk som barn i utviklingsland bruker og forstår, sier Norad-prosjektlederen.

Norad har gitt det fylkeskommunale læremiddelselskapet Nasjonal digital læringsarena (NDLA) oppdraget med å utvikle plattformen bøkene skal publiseres på. Christer Gundersen, konstituert daglig leder i NDLA, har det tekniske ansvaret.

– Avtalen har en ramme på 19,6 millioner kroner over fire år. I løpet av prosjektperioden skal Norad finne fram til en langsiktig driftsløsning hos en annen organisasjon, opplyser Kristiansen.

Global digital library Christer Gundersen

UTPRØVING: Teknisk ansvarlig Christer Gundersen i Addis Abeba for å teste GDL-plattformen han har utviklet.

Foto: Pål Laukli