Multiconsult får skylden

I et brev til Multiconsult skriver Bergen kommune om demningsbristen i Munkebotn at det «(...) kun er Multiconsult ASA som har erklært ansvar etter plan- og bygningsloven for prosjektering for hele tiltaket», ifølge BA. Nå fratas selskapet ansvaret for prosjekteringen. Multiconsult er uenige. – Kommunen tolker ansvaret mye videre enn vår forståelse av ansvarserklæringen fra april 2018, sier kommunikasjonsleder Gaute Christensen til BA.