Monstermaster – ikke lønnsomt

Tre uavhegige rapporter konkluderer med det samme. Kraftlinjeplanene i Hardanger er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom.

Brudeferden i Hardanger med kraftledning

Gamle kunstverk i nye versjoner har skapt store reaksjoner. Det har vært harde fronter i konflikten om kraftlinjer gjennom Hardanger.

Foto: Bevar Hardanger

Kraftlinjeutbyggingen i Hardanger har møtt stor motstand.

I dag havnet tre rapporter om kraftlinjen på olje og energiminister Terje Riis Johansen sitt bord.

Alle, uavhengig av hverandre, konkludere med at planen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom.

– Se på saken på nytt

Analysene viser at det ikke lenger er behov for den storstilte utbyggingen Statnett har søkt konsesjon for i Hardanger.

(Artikkelen forts.)

– Forutsetningene har endret seg betydelig og de alternative løsningene er ikke godt nok utredet, heter det.

Analysene er utarbeidet på oppdrag fra Den Norske Turistforening (DNT) og ble overlevert overlevert Riis Johansen av generalsekretær i DNT, Kristin Krohn Devold.

Hun oppfordrer olje og energiministeren til å se på saken på nytt.

Stor motstand

Hardanger selvplukk - Bevar Hardanger

Manipulerte bilder skal vise Hardanger med og uten kraftlinjer.

Foto: Bevar Hardanger
Hardanger høyspenning - Bevar Hardanger

De som planlegger kraftlinjen mener bildene er overdrevet og feilaktige.

Foto: Bevar Hardanger

Aksjonsgruppen « Bevar Hardanger » har kjempet mot utbyggingen i fem år.

LES: – Grov manipulasjon

I november i fjor hisset de på seg Statnett etter at de publiserte manipulerte bilder av brudeferden i Hardanger.

LES: Kraftkamp i turlandskap - 90 kilometer konflikt

Hvis det blir kraftlinje vil den gå gjennom naturområder som er mye brukt.

Nesten hele den 90 kilometer lange strekningen går gjennom friluftsområder og flere områder har til nå vært uberørte naturområder uten tekniske inngrep.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.