– Grov manipulasjon

Slik illustrererer aksjonsgruppen «Bevar Hardanger» den planlagte kraftutbyggingen. Desinformasjon, sier Statnett.

Brudeferden i Hardanger med kraftledning
Foto: Bevar Hardanger

Folkeaksjonen Bevar Hardanger har hisset på seg Statnett etter de publiserte manipulerte bilder på nettsidene sine.

Hardanger selvplukk - Bevar Hardanger

FØR: I følge Bevar Hardanger.

Foto: Bevar Hardanger
Hardanger høyspenning - Bevar Hardanger

ETTER: I følge Bevar Hardanger.

Foto: Bevar Hardanger

– Måten dette er presentert på er juks og fanteri. Det fører folk bak lyset, og de skaffer seg tilhengere til å aksjonere mot noe som ikke finnes, sier Tor Inge Akselsen, kommunikasjonsdirektør i Statnett.

Kraftledning i nasjonalromantikk

Han reagerer på at store kraftmaster er plassert på blant annet den kjente brudeferden i Hardanger.

– De manipulerte bildene har ingen sammenheng med hva som faktisk er planlagt. Ut i fra de reaksjonene jeg har registrert hindrer denne manipulasjonen folk til å danne seg et bilde realistisk bilde av utbyggingen, sier Akselsen.

Aksjonsgruppen Bevar Hardanger mener på sin side at Statnett, i sin konsesjon, underdriver kraftutbyggingen.

Satt på spissen

– Vi overdriver, Statnett underdriver. Sannheten ligger nok et sted i mellom, sier Erlend Horn, daglig leder i Bevar Hardanger.

Han presiserer at de manipulerte bildene er laget for å skape en debatt.

– Vi innrømmer gledelig at vi setter ting på spissen. Men det vi vil frem til er at høyspent er gårsdagens løsninger, mens sjøkabling, jordkabling er fremtiden, sier Horn.

Aksjonsgruppen synes selskapet burde bruke tid på å utrede de alternative løsningene. Det er allerede gjort, mener Statnett.

– Vi aksepterer at hver og en gjør seg opp en mening om slike prosjekter, og vi respekterer at mange kan være uenig i den løsning vi i Statnett har søkt om tillatelse til å gjennomføre, sier Akselsen.

– Fjern bildene

Nå ønsker han bildene fjernet.

– Vi kan ikke forlange noe, men vi vil at de skal nærme seg fakta og fjerne noen av de verste bildene. Vi må dreie diskusjonen til fakta.

Men aksjonsgruppen kommer ikke til å trekke bildene tilbake.

– Tvert i mot. De kommer til å stå der som en visualisering av hva man kan risikere, sier Horn.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.