Mindre kvote på makrell og sild

Fiskerinæringa bør fiske mindre makrell og sild i 2018. Havforskingsinstituttet reduserer sine råd for kvotane på makrell med 35 prosent til 550 948 tonn og på sild med 15 prosent til 546 472 tonn. Årsaka for nedgang i kvoteråda er at Havforskingsinstituttet meiner bestandane er nedgåande.

Makrell
Foto: Berge Myrene / NRK