Matrebergtunnelen stengt

  • MATREBERGTUNNELEN OPEN IGJEN:

    Lekkasjen frå dumpersen som stod fast i Matrebergtunnelen viste seg å vera vasslekkasje. Både Matrebergtunnelen og Trodaltunnelen på E39 måtte stengast medan dumpersen blei henta ut, men begge tunnelane er no opna igjen, melder brannvesenet på Twitter.

  • MATREBERGTUNNELEN PÅ E39 STENGT:

    Kl. 20.30 melder både politi og brannvesen om at Matrebergtunnelen på E39 er steng. Årsaka er at ein dumpers står fast i tunnelen og hydrolikkoljelekkasje frå denne har ført til fare for glatt køyrebane. Brannvesenet er på veg til staden.