Mange vegar framleis stengde

Det har vore frykt for ras på fleire strekningar i Hordaland i natt, men førebels har det vore roleg. Mange vegar er framleis stengde etter uvêret i går.

– Riksveg 13 Lono bom - Håra er stengt på grunn av fare for ras. Ei ny vurdering vil kome snarleg.
– Fylkesveg 550 ved Eikhamrane er framleis stengt etter steinraset i går.
– Fylkesveg 572 Bruravik - Staursnes er stengt på grunn av jordras.
– Fylkesveg 7 ved Folkedal stengt på grunn av jordras.
– Fylkesveg 131 ved Porsmyr er stengt på grunn av jordras og steinras.
– Eit felt er stengt på fylkesveg 551 ved Tveitnes.
– Det er kolonnekøyring på riksveg 7 over Hardangervidda. Vegen kan bli stengt på kort varsel.

Ras på fylkesvei 550 ved Eikhamrane
Foto: Geir Kroppan / Aarekol Trafikktjenester