MÅ KOKA VATNET:

Flaumen har gjeve utfordringar for Vossevangen Vassverk. Det er difor innført kokepåbod på drikkevatn for abonnentane, meldar Voss kommune.