Slipper å settes på bakken

Luftambulansen slipper flyforbud. Selskapet kan nå dokumentere overfor Luftfartstilsynet at helikoptrene er flydyktige.

Luftambulansen

Luftfartstilsynet var ikke fornøyd etter den rutinemessige kontrollen.

Foto: Eie, Lars / Lars Eie/NRK

I forbindelse med Luftfartstilsynets årlige inspeksjon av Norsk Luftambulanse i mars, ble det funnet avvik. Tilsynet var ikke tilfreds med prosedyrene for internrevisjon i selskapet.

– Inspeksjonen avdekket mangler i deres kvalitetssystem, sier Bjørn Erlandsen, informasjonsdirektør i Luftfartstilsynet til NRK Hordaland.

Opprinnelig fikk Norsk Luftambulanse frist til 16. juni med å utrede avvikene, det ble ikke gjort.

Dokumentasjon ordnet

Kvalitetssystemet er et grunnleggende system som ivaretar prosedyrene. Blir ikke prosedyrene etterfulgt kan Norsk Luftambulanse ikke dokumentere at helikoptrene er flydyktig.

Luftfartstilsynet trekker varselet om suspensjon fordi Norsk Luftambulanse har utbedret de forholdene som ble påpekt i Luftfartstilsynets revisjon. Representanter fra Luftfartstilsynet har fredag kveld foretatt ny revisjon og har veiledet selskapet i arbeidet med å forbedre de interne kvalitetsrutinene på teknisk avdeling.

- Legehelikoptrene har vært i beredskap som normalt hele tiden, og vi er glade for at de kan fortsette å være det. Vi har hatt et godt samarbeid med inspektørene fra Luftfartstilsynet i kveld.

- Vi skal arbeide for å bli stadig bedre, og ser på Luftfartstilsynet som en medhjelper i forbedringsprosessen. sier administrerende direktør Anne Mari Jakobsen i Norsk Luftambulanse AS.

Måtte ordnes til mandag

Luftambulansen har base på Grønneviksøren i Bergen og syv andre steder i landet. De ni helikoptrene har rundt 20 oppdrag per døgn for alvorlig skadde og akutt syke.

Luftambulansen ble truet med flyforbud fra mandag; hvis ikke helikoptrenes sikkerhetsrutiner blir gjennomgått i løpet av helgen.

I hele går var det hektisk møtevirksomhet mellom Luftfartstilsynet og Norsk Luftambulanse, Samderselsdepartementet er involvert og Helse- og omsorgsdepartementet har også blitt informert om saken.

-Samferdselsdepartementet har vist til at Luftambulansen utfører flyoperasjoner med svært stor samfunnsmessig betydning i forhold til liv og helse, sier Erlandsen