NRK Meny
Normal

Legg ned drifta – nær 200 mistar jobben

WesternGeco i Knarvik legg ned drifta og kring 200 tilsette står utan arbeid. – Næringslivet vårt vert fattigare, seier ordføraren i Lindås.

Western Geco Knarvik

HISTORIE: WesternGeco i Knarvik legg ned. Nær 200 tilsette mistar jobben sin.

Foto: Kjartan Lægreid / NRK

Ann Kristin Leirvåg

Hovudtillitsvald Ann Kristin Leirvåg.

Foto: Privat

Onsdag vart det avgjort at WesternGeco legg ned drifta ved fabrikken i Knarvik. 190 tilsette og 18 innleigde vil stå utan jobb innan nokre få veker, skriv avisa Strilen i dag.

Det var i juni at varsellampane byrja å blinka. På eit allmøte fekk dei vel 200 tilsette vita at bedrifta såg på moglegheita for å leggje ned.

WesternGeco er verdas største seismikkselskap, og er eit heileigd dotterselskap av det internasjonale oljeserviceselskapet Schlumberger. Totalt har selskapet rundt 700 tilsette i Norge.

– Den harde realiteten

Årsaka til nedlegginga er det høge kostnadsnivået i Norge, kombinert med at det er mindre investeringar i leiteaktivitet i olje- og gassindustrien. Fabrikken lagar kablar til seismiske undersøkingar, men har vore gjennom fleire rundar med nedbemanning dei siste åra.

– Dette er den harde realiteten. Det blir ei tøff tid for mange framover, seier hovudtillitsvald Ann Kristin Leirvåg til Strilen.

Ho seier at det største sjokket kom i juni, då dei var informert om moglegheita for nedlegging.

– No var det meir sånn at me fekk stadfesta det me visste ville komma. Dei fleste forstod at det gjekk denne vegen.

Meiner næringslivet vert fattigare

Ordførar Astrid Aarhus Byrknes i Lindås kommune beklagar nedlegginga.

– Næringslivet vårt vert fattigare. Kommunen og regionen mister med dette ei verdifull og kompetent bedrift.

Fleire av dei tilsette har jobba i bedrifta i meir enn 20 år.

– Å ta imot den endelege meldinga om nedlegging er sjølvsagt trist og vanskeleg for dei som mistar jobbane sine. Trass i den tøffe situasjonen er eg trygg på at eigaren legg opp til ein ryddig avviklingsprosess og at dei tilsette vert varetatt på best mogleg måte.

– Ei vanskeleg avgjerd

Pressekontakt Lianne Olsen i WesternGeco seier dei har forståing for at nedlegginga vil har stor innverknad for dei tilsette og lokalsamfunnet.

– Vår prioritet no er å informera våre folk og å støtte dei. Årsaka til at vi gjer dette er det store fokuset på å redusere kostnader i den seismiske industrien.

– Presset på kostnadane i bransjen har auka betydeleg og det betyr at vi må ta dei naudsynte tiltaka for å halde oppe WesternGeco i ein konkurransesituasjon. Dette er sjølvsagt ei vanskeleg, men naudsynt avgjerd, seier Olsen til NRK.

Tomt ved utgangen av året

Av dei 200 tilsette vil nokon bli att for å rydda opp i bygget i Knarvik medan andre får tilbod om andre jobbar i WesternGeco. Men hovudtillitsvalde trur det kan bli vanskeleg for fleire av dei tilsette å få nytt arbeid, spesielt dei som er 58 år og oppover.

– Me forhandlar om korleis bedrifta kan ta vare på desse. Det er viktig at dei ikkje mistar AFP og liknande, seier Leirvåg.

– Dette er ikkje noko vi tek lett på. Derfor er leiinga fokusert på å jobbe saman med dei tilsette for å støtte dei i denne vanskelege situasjonen, svarar pressekontakt Lianne Olsen.

Fabrikkbygget vil bli lagt ut for sal på marknaden. WesternGeco reknar med at anlegget vil bli stengt ned ved utgangen av året.

Siste video

Programleiar: Jan Børge Lervik
Forsvaret detonerte håndgranaten som onsdag ble funnet på parkeringsplassen ved legevakten.