Krisesenter i Bergen får kritikk fra Arbeidstilsynet

Ny rapport fra Arbeidstilsynet viser flere brudd på rutinene ved Krisesenteret i Bergen. Flere av av bruddene er alvorlige, mener tilsynet.

Vestfolds krisesenter for menn

TILSYN: I dag kom tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet om krisesenteret i Bergen og Omegn. Bildet er tatt på et annet krisesenter.

Foto: Linn Løkken / NRK

Etter flere bekymringsmeldinger om krisesenteret i Bergen og omegn gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn ved senteret i mai. Rapporten fra tilsynet avdekker flere brudd i krisesenterets rutiner, som fører til at de får varsel om pålegg.

Tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Marita Scott, sier enkelte av bruddene er omfattende.

– Bruddene henger sammen med mangler i det systematiske HMS-arbeidet, noen av dem er brudd som vi ser på som alvorlige. Når det er sagt, har krisesenteret igangsatt tiltak. Men det har ikke vært nok til å unngå varsler om pålegg, sier Scott.

Flere brudd

I rapporten blir det vist til seks ulike brudd. Blant annet får de varsel om pålegg for at risikovurderingen for vold og trusler mot de ansatte ikke var god nok.

Et annet dreier seg om endringer på krisesenteret som følge av omstillinger.

– På kort sikt er det viktig å få på plass en rutine for omstilling med tanke på kommende endringer. Det er også viktig å gjennomføre risikovurdering og tiltak mot vold og trusler mot de ansatte, sier Scott.

Krisesenteret er under endring som følge av forhandlinger med Bergen kommune om videre drift.

Nå skal Arbeidstilsynet vurdere hvorvidt de skal gi pålegg etter de har fått svar fra ledelsen av krisesenteret. Dersom de velger å gi pålegg til senteret får de ut året til å rette opp i dem.

Saken pågår

Styreleder i Krisesenteret for Bergen og omegn, Nina Monssen, vil ikke kommentere saken ettersom den fortsatt er til behandling.

– Vi jobber med å skaffe den dokumentasjonen Arbeidstilsynet har bedt om, sier Monssen.

Varslet tidligere

Tidligere ansatt på krisesenteret, May-Irene Wergeland, er en av dem som varslet fylkesmannen om krisesenteret.

– Jeg er bekymret for kvaliteten, og tror ikke Bergen kommune er tett nok på drifta til å vite om tjenestene holder mål, sier May-Irene Wergeland til NRK.

Videre sier hun at hun ikke varslet for seg selv, men fordi brukerne av senteret er i en sårbar livssituasjon.

– Det er viktig å sikre tilbudet til en brukergruppe som vanskelig står opp for seg selv, sier Wergeland.