Krev millionar av Moods of Norway

Skatt Vest krev 18,6 millionar kroner av klesprodusenten Moods of Norway. Etaten meiner klesprodusenten har gitt urimelege gode skattefrie rabattar på kle til sine tilsette, ifølgje Dagens Næringsliv. – Vi er trygge på at kravet fell, svarar Jan Egil Flo, dagleg leder i Moods of Norway.

Moods of Norway-butikken i LA
Foto: Cathrine Elnan