Her endres kjøremønsteret i Bergen sentrum for alltid

Mandag formiddag startet arbeidet med å ruste opp den verneverdige Kong Oscars gate i Bergen. Det kan få store konsekvenser for trafikken i sentrum de kommende årene.

Veiarbeid

STENGT: Innkjøring til Kong Oscars gate fra Vetrlidsallmenningen blir stengt for alltid.

I dag startet første trinn av arbeidet med å restaurere Kong Oscarsgate i Bergen sentrum. Det betyr at gaten er stengt for trafikk, fra nå og fram til 2018.

Det eneste unntaket fra stengingen er ukene i september 2017 når sykkel-VM avvikles. Deler av kjøremønsteret inn til gaten vil bli varig endret.

Endret kjøremønster

– Mange av dem som kjører her i dag og kommer fra Vetrlidsallmenningen, hadde nok tenkt å kjøre gjennom Kong Oscars gate for å komme seg mot Haukeland. Men det blir forbudt å svinge til venstre her, også når gaten er ferdig, sier byggeleder Andreas Nordstrønen ved Statens vegvesen.

Andreas Nordstrønen

BYGGELEDER: Andreas Nordstrønen ved Statens vegvesen.

Foto: Sigurd Hamre / NRK

Det innebærer at det kun blir tillatt å kjøre inn i Kong Oscars gate for trafikk som kommer fra Torget.

Mellom Domkirkeplassen og Nygaten vil det bli sørgående enveiskjøring. Adkomsten til området fra sør vil bli om Domkirkegaten.

Hele gaten mellom Vetrlidsallmenningen og Nygaten vil da være enveiskjørt, med fartsgrense 30 km/t.

Frykter kaos

Byggelederen forstår at folk er bekymret for hvordan det skal bli under byggeperioden, men mener folk bare må tilpasse seg.

– Utfordringen er i hovedsak dersom Fløyfjellstunellen blir stengt, slik at trafikken må gå gjennom sentrum, sier Nordstrønen.

Kong Oscars gate

ARBEID: Mellom Domkirkeplassen og Nygaten vil det bli sørgående enveiskjøring. Adkomsten til området fra sør vil bli om Domkirkegaten.

Foto: Sigurd Hamre / NRK

Arbeidet skal først gjøres fram til Korskirkeallmenningen. Etter planen skal dette arbeidet være ferdig til jul. Deretter skal arbeidet gjøres videre til Domkirkeplassen.

– Omkjøring er rundt hele byen, så stengningen kan altså bety krøll for trafikken, sier Nordstrønen.

Riksantikvaren overvåker

Kong Oscars gate er en del av middelalderbyen, og grunnforholdene er verneverdige. Det er risiko for å finne spor av menneskelig aktivitet fra tidligere tider under arbeidet.

Derfor vil både Riksantikvaren og Norsk institutt for kulturminneforskning følge arbeidet tett.

– Det blir en stor endring i gatebildet. Det blir en flott gate, mener byggelederen.