Kan bli ordfører ved loddtrekning

Tre partier vil ha ordføreren i Eidfjord. – Vi kan bli nødt til å trekke lodd, bekrefter den sittende ordføreren. – Det vil være en politisk skandale, sier valgforsker.

Ordførerkandidater i Eidfjord

UAVKLART: Anved Johan Tveit (Sp), Knut Johan Medhus (H) og Lillian Erichsen (Ap) vil alle ha ordførerkjedet.

Foto: Privat/Scanpix

Kommuneloven sier at dersom ingen ordførerkandidat får rent flertall, skal det arrangeres ny valgrunde i kommunestyret. Men hvis to eller flere kandidater da får like mange stemmer, og ingen av dem har flertall, skal det trekkes lodd.

Ved flertallsvalg og ansettelser er den valgt eller ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres ansettelse av møtelederen, mens valg avgjøres ved loddtrekning.

Kommunelovens § 38 om flertallsvalg og ansettelser

- Håper å unngå det

Anved Johan Tveit

KJEMPER FOR KJEDET: Anved Johan Tveit vil ha fire nye år som ordfører.

Foto: Privat

– Jeg håper vi slipper å komme i en situasjon hvor det blir loddtrekning. Men hvis ikke det blir noen avklaring, vil vi følge prosedyrene for konstituering. Hvis to kandidater til slutt står likt, vil det bli loddtrekning, sier nåværende ordfører, Anved Johan Tveit (Sp).

– Det er en situasjon man faktisk kan komme i?

– Ja, det er matematikk som tilsier at det kan skje, sier ordføreren.

Situasjonen har oppstått etter at hele fem partier er blitt valgt inn i kommunestyret, som totalt består av 17 representanter. Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet vil alle ha ordførerkjedet.

To partier er i vippeposisjon

– Loddtrekning vil ikke være noen heldig måte å gjøre det på. Men det er jo litt kjekt at det er spenning til siste slutt, sier Høyres ordførerkandidat Knut Johan Medhus.

Han sier det er utaktuelt for partiet å støtte Arbeiderpartiet eller Senterpartiets kandidat. Dermed blir det i stor grad opp til vippepartiene å avgjøre ordførervalget.

Både Venstre og Tverrpolitisk bygdeliste har én representant og er i vippeposisjon.

– Vil være en politisk skandale

Frank Aarebrot

STERKT KRITISK: Valgforsker Frank Aarebrot sier loddtrekning vil være en politisk skandale

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Valgforsker Frank Aarebrot er ikke nådig overfor disse to, dersom det skulle ende med loddtrekning i kommunen innerst i Hardanger.

– Det krever en vanvittig mangel på politisk talent å være i en vippeposisjon uten å klare å utnytte det. Har man ett mandat, kan man ikke regne med å bli ordfører. At den personen da ikke tar et ansvar, vil nærmest være en politisk skandale, sier Aarebrot til NRK.no.

– Denne ene personen har lovet velgerne noe i valgkampen, og kan få gjennomslag for det ved å utnytte sin posisjon. Å være så opptatt av spillet at man glemmer å drive politikk, er å svikte sine velgere, mener valgforskeren.

- Kan ikke huske at det har skjedd

Blir det loddtrekning, er det muligens første gang. Aarebrot kan ikke huske at det har skjedd tidligere.

– Jeg hørte om et tilfelle på Østlandet, men jeg tror ikke det endte med loddtrekning, sier Aarebrot.

Sittende ordfører, Anved Johan Tveit, innrømmer at det er spennende dager for de tre ordførerkandidatene. Han håper fortsatt at kabalen vil gå opp.

– Jeg regner med det vil være sonderinger helt frem til 21. oktober, sier han.

I tillegg til Eidfjord, er situasjonen fortsatt uavklart også på Osterøy og i Bergen. Begge steder er de borgerlige partiene i samtaler om et samarbeid.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.