Ingen evakuert etter brann

Brannvesenet er framme og har starta sløkking av brannen på Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS. Det brenn i eit lager med eternitt. Men vinden er gunstig og det er førebels ikkje behov for å evakuera bebuarar i nærleiken.