Ingen brann

Politiet har vore i firemannsbustaden på Holmedalshammaren på Askøy der det var røykutvikling og melder at det ikkje var brann. Røykutviklinga kom av at ein gjenstand hadde smelta på ein omn. Ein mann i 70-åra blir sett til av ambulansepersonell.