Ikkje skuldig i ambulansekrasj

Føraren av ambulansen som krasja på veg til Voss sjukehus med ei gravid kvinne bak i bilen, kan ikkje klandrast for at utrykkinga enda med kollisjon. Det slår politiet fast, skriv BT. Kollisjonen førte til at fødselen kom raskare enn venta, og kvinna føydde i ambulansen. Sjåføren fekk status som mistenkt etter vegtrafikklova, men saka er no lagt bort som eit uhell.