Hydro doblar produksjonen på Husnes

Hydro har bestemt å opna den andre produksjonslinja ved sitt aluminiumsanlegg på Husnes. Den såkalla "B-linja", som blei lagt ned i 2009, vil bidra til at den årlege produksjonen på anlegget blir dobla. Det er venta at linja vil starta produksjonen første halvår i 2020 og skapa 90 nye arbeidsplassar på Husnes.

Hydro sitt aluminiumsanlegg på Husnes
Foto: Hydro